At fjerne rust fra værktøjer ved hjælp af WD-40

Rust dannes som en kemisk reaktion mellem jern og ilt. Hvis rusten ikke behandles, kan den ødelægge og skæmme det angrebne emne. I takt med korroderingen bliver mere og mere af metallet påvirket af rusten – det svækkes og kan til sidst ikke anvendes mere. Det er derfor vigtigt at fjerne rusten så hurtigt som muligt. WD-40 er en fremragende rustfjerner, der nedbryder forbindelsen mellem metallet og rusten.

Som det første sprøjter du WD-40 multi-anvendelses-produktet på emnet. Sørg for at anvende tilstrækkeligt af produktet til at væde området. Lad det sidde i 10 minutter. Brug herefter en stålbørste til at fjerne rusten fra emnet. Gentag derefter processen.

Sandpapir er også en effektiv rustfjerner, der kan anvendes til at fjerne eventuelt resterende rust. Der bør slet ikke sidde rust tilbage på emnet, da det blot vil bidrage til yderligere rust.

Anvend WD-40-multi-anvendelses-produktet, børste og sandpapir igen for at fjerne genstridig rust.

Når det er lykkedes at fjerne rusten på emnet, behandler du overfladen med WD-40, så emnet sikres mod yderligere korrosion – det er en effektiv barriere.

Du finder yderligere information om rustfjernere her:

https://wd40.com/videos/loosen-rust

https://www.youtube.com/watch?v=oIWl2s4APXw

https://www.youtube.com/watch?v=uqECZDXhZTA

rustfjerner
By in-foto-backgrounds – adobestock.com

Removing rust from tools by using WD-40 as a rust remover

Rust is created from a chemical reaction between iron and oxygen. If left untreated, rust can ruin the object and it is an eyesore. As it corrodes even more and more metal is affected by rust, it will weaken the metal until it is no longer useful. Removing rust is important and you need to do it as soon as possible. WD-40 is a great rust remover as it breaks down the bond between the metal and the rust.

First, spray the rusted item with WD-40 Multi Use Product. You will need to ensure that you use enough to soak the area then allow it to sit for 10 minutes. Then use a wire brush to remove the rust from the item. Then repeat the process.

Sandpaper is also an effective rust remover, so you can use this to remove any remaining rust. You don’t want to leave any rust on the item as it will contribute to the growth of more rust.

Reapply WD-40 Multi Use Product to help remove the stubborn rust and continue with brushing and sanding.

Once you have achieved removing rust from the item, coat the surface with WD-40 to rustproof the item from further corrosion as WD-40 will act as a barrier.

Comments are closed.