tracking

Sådan udføres vedligeholdelse på en bådtrailer

22 February 2021

TRIN 1

FREMTIDIG VASKNING

TRIN 2

REPULSORVEDLIGEHOLDELSE

TRIN 3

VINKELVEDLIGEHOLD

TRIN 4

VEDLIGEHOLDELSE AF DÆK

TRIN 5

STRUKTUR OG RAMMEVEDLIGEHOLDELSE

KONKLUSION

Kontakt os

WD-40 Company,
GI. Konge vej 1, 2. sal
1610 Copenhagen V
Denmark