Jern er et metal, der har mange praktiske anvendelser. Det bruges normalt til opførelse af bygninger. Da det er stærkt og formbart, kan det også bruges til dekorative formål. Jerngitre er mange husers æstetiske egenskaber og giver desuden sikkerhed. Dog kan det let rustne, så du muligvis har brug for rustbeskyttende produkter.

Dog har jern en enorm svaghed, som er rust. Jern er ekstremt modtagelig for det, og der er ingen foranstaltninger, der helt eliminere rust. Den tid, det tager for enhver jernstruktur at ruste, afhænger af jern typen, der bruges.

Rustfrit stål og aluminium tager længere tid at ruste. Det skyldes, at den dannet rust, overtrækker materialet. Stål alene er dog tilbøjelig til at ruste hurtigt. Det tager kun en dag eller to, før enhver stål struktur som står i det fri, ruster.

Rust er jernoxid og er resultatet af en reaktion mellem jern og den omgivende fugtighed. Rust kan sprede sig hurtigt, og hvis det ikke behandles, kan det få alt jernet i en given struktur til at gå i stykker. Rusten kan fjernes, men fjernelsen er en tidskrævende procedure og kan tage op til flere timer.

Processen

Jernoxid kan hurtig findes, fordi jern reagerer meget nemt med ilt. Rustning af stål- eller jernkonstruktioner er et eksempel på den elektrokemiske reaktion kendt som korrosion. Korrosion finder sted når disse tre betingelser er opfyldt – eksistensen af en katode, som er et metal, der nemt acceptere elektroner, eksistensen af en anode, som er et metal, der nemt opgiver sine elektroner og en elektrolyt, der er en væske, der letter bevægelsen af elektronerne. Når et metal korroderer, hjælper den elektrolytiske væske med at overføre ilt til anoden. Når ilt kombineres med metallet, frigøres elektroner. Når elektroner strømmer til katoden gennem elektrolytten, forsvinder anodemetallet.

Dannelsen af jern til jernoxid er korrosion. Som nævnt ovenfor er disse tre betingelser nødvendige: tilstedeværelsen af jern, ilt og vand.

Når vand kommer i kontakt med en jernstruktur, er der to ting, der begynder at ske. Vand reagerer med kuldioxid i atmosfæren og danner kulsyre, som bliver elektrolytten. Syren resulterer i opløsning af jern. Hvad der også sker, er, at det vand, der er til stede, begynder at opdeles i ilt og brint. Jernet og ilt reagerer og danner jernoxid. I denne proces frigøres elektroner og strømmer til katoden, der enten kan være et andet metal eller til en anden del af jernstrukturen.

Kemiske forbindelser, der findes i havvand eller surt regn eller spray fra snebælte veje, der er saltbelastet, resulterer i at de bliver til stærkere elektrolytter end blot vand. Derfor accelereres processen med rustning eller korrosion hurtigt. Det er vigtigt at sikre, at der anvendes et rustbeskyttende produkt og regelmæssigt påfør på jern/ stålkonstruktioner, som udsættes for atmosfæren.

Jernkonstruktioner kan beskyttes mod rust på flere forskellige måder. Rustbeskyttende produkter dækker normalt jernstrukturen i et beskyttende lag, der forhindrer, at korrosionsreaktionen sker.

Overtræk

Rust kan forhindres ved at overtrække overfladen på jernstrukturen med et andet metal, der er relativt mere reaktivt eller mindre reaktivt med fugt.

Der er to slags overtræk: anodisk beskyttelse og katodisk beskyttelse

Anodisk beskyttelse

I anodisk beskyttelse er jernstrukturen, som skal beskyttes, dækket med tin eller et andet metal, der er mindre reaktivt. Tin er et almindeligt eksempel på et rustbeskyttende produkt. Tin reagerer langt mindre med luftfugtighed, hvilket gør, at jernstrukturen, er sikker, så længe tin er der. Årsagen til, at dette kaldes anodisk beskyttelse, er, at i denne proces bliver jernstrukturen, som skal beskyttes, en anode.

Anodisk beskyttelse bruges til at beskytte lagertanke lavet af kulstofstål. Disse tanke bruges normalt til opbevaring af svovlsyre og 50% kaustisk soda. Katodisk beskyttelse kan ikke bruges i denne form for miljø; kravene til elektrisk strøm til det samme er ekstremt høje.

katodisk beskyttelse

Overtrækning af en jernstruktur med et lag af zink er et almindeligt eksempel på katodisk beskyttelse. Zink er et meget almindeligt rustbeskyttende produkt. Processen er også kendt som galvanisering. Zink er mere reaktiv med fugt i atmosfæren sammenlignet med jern, derfor vil korrosionsreaktionen finde sted med zink. Det oxiderer og danner zinkoxid. Zinkoxid fungerer derefter som et beskyttende lag for jernet. Årsagen til, at dette kaldes katodisk beskyttelse, er, at jernet, som er beskyttet, i denne proces bliver til en katode.

Katodisk beskyttelse bruges typisk til beskyttelse af stålrørledninger, der fører vand eller brændstof, vandvarmere tanke, skibsskrog og offshore olieplatforme.

Bluing

Blåt stål er et andet almindeligt rustbeskyttende produkter. Processen med bluing kaldes også passivering. Passivering er en teknik, der med stor succes er blevet brugt til at forhindre rust i, at opstå. Det er dog ikke så effektivt som katodisk og anodisk beskyttelse. Denne proces foretrækkes ved mindre genstande fremstillet af stål, ligesom figurer af tin. Materialet skal dog dækkes med olie for at gøre det fuldstændigt uigennemtrængeligt for vand.

Rustbestandig maling

Malinger, der er resistente over for rust, er meget omkostningseffektive rustbeskyttende produkter. Enhver maling, der er resistent over for rust sammen med primer, giver en øjeblikkelig barriere mellem det udvendige miljø og jernoverfladen. Det er ikke langvarigt, men kan dog alligevel holde længe, hvis det vedligeholdes korrekt.

Slushing olie

Endnu et rustbeskyttende produkt er slushing olie. Slushing olie er et voksbaseret materiale, der beskytter jernstrukturen, når det påføres ved injektion i overfladen. Det bruges ofte på skibe eller biler.

En øjeblikkelig og effektiv metode til beskyttelse mod rust er anvendelsen af WD-40 multi-funktionelle Produkt. Produktet er i stand til at give beskyttelse mod rust.